daňová podpora

Při rozšiřování podnikání na Slovenský trh nejde jen o poznání trhu, finanční investice ale hlavně o jednotlivá rizika mezi které patří i rizika daňová.

Společnostem na Slovensku nabízíme daňový audit, zabezpečení všech daňových registrací a povinností, zastupování na Finančním úřadě, daňové poradenství jednorázové nebo měsíční, podle potřeb klienta.

Daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fizyckých osob, daň z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a daně z motorových vozidel se nejčastěji řeší u každého podnikatele. Správně nastavené daně ušetří mnoho času a nervů při následné daňové kontrole.

V oblasti daně z příjmů Vám pomůžeme se správným určením daňově uznaných a daňově neuznaných výdajů, které výdaje je potřebné a v jaké výši krátit a naopak, které je možné uplatnit v plné výši a za jakých podmínek.

V oblasti daně z přidané hodnoty vám pomůžeme se správnou evidencí daně, správným nastavením údajů do kontrolního a souhrnného hlášení. Pro daň z přidané hodnoty nejsou důležité jen formální údaje, ale i prokázaná plnění pro účely podnikání.

A pokud by se zdálo, že má Slovensko v porovnání s Českou republikou mnoho zákonů společných a rovněž Evropská unie se snaží o sjednocení daňové politiky v jednotlivých členských státech, převážně v daních z příjmů to vůbec neplatí a pokud jde o zaměstnance a daně ze závislé činnosti, tak zde jsou rozdíly největší. Naše společnost vám poskytne v této oblasti kvalitní a spolehlivý servis.