podpora podnikání

Podnikatelské subjekty neustále zápasí s velkým množstvím povinností, které se týkají různých oblastí. Našim klientům poskytujeme pravidelnou podporu v oblasti ekonomických a právních povinností na Slovensku, na které mají vliv nejenom změny zákonů, ale i měnící se legislativa Evropské unie.


Každý podnikatel potřebuje spolehlivého odborníka na účetnictví a mzdy. Účetnictví má poskytovat věrný a pravdivý obraz skutečností, které v podnikání subjektu nastali, má být vedené v souladu s platnou legislativou a má vést povinné evidence, aby se z něho dali spolehlivě vypočítat daňové povinnosti. Také mzdy a personalistika vyžadují množství povinností a komunikaci s jednotlivými pojišťovnami, tak aby byly všechny osobnosti a změny v pracovněprávní oblasti načas promítnuté do mezd jednotlivých zaměstnanců. Na Slovensku máme svého spolehlivého partnera na vedení účetnictví a spravování mezd.

Ochrana osobních údajů patří k povinnostem všech členských států Evropské unie a jednotlivé státy si nařízení GDPR transformovali do svých domácích právních předpisů. Naši specialisté na ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost podniku vám na základě podrobné analýzy vašeho podnikání vypracují kompletní bezpečnostní projekt a potřebnou dokumentaci nejen pro účely zpracování mezd a e-shopu.

Transferové oceňování se týká všech vzájemných transakcí v rámci skupiny podniků, které jsou majetkově, personálně anebo jinak propojené. Slovenská legislativa upravuje přísnější povinnosti při transferovém oceňování než v české právní úpravě. Vypracujeme Vám podrobnou analýzu vzájemných transakcí ve skupině a navrhneme správný typ transferové dokumentace, vybereme vhodnou metodu přepočtu kontrolovaných transakcí a vypracujeme transferovou dokumentaci v souladu s platnou legislativou.