Napište nám

D.C. Benefit s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, email) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

Kontakt Person

Napište námD.C. Benefit s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje (jméno, email) jen za účelem vybavení Vámi požadované služby nebo objednávky na právním základě nevyhnutném pro plnění smlouvy. Přístup k údajům budou mít jen oprávněné osoby a v čase jejich uchovávaní bude přiměřeným způsobem chráněna integrita a důvěrnost těchto údajů a nebudou dále poskytnuté třetím stranám. Vaše osobní údaje budou uchovávané po dobu plnění služby a po uzavření objednávky 10 let v souladu s platnou legislativou.